Veel gestelde vragen

Mag ik zonder een opleiding gevolgd te hebben als therapeut werken?
In Nederland is dat toegestaan, maar het is niet aan te bevelen. Om je werk als therapeut goed te kunnen uitvoeren is een degelijke opleiding noodzakelijk. Ook ervaring speelt daarbij een rol.

Moet ik bij een beroepsvereniging aangesloten zijn om als therapeut te werken?
Nee, dat is niet verplicht, maar je moet wel een klachtenregeling hebben. Door je bij de Stichting GezondZorg aan te sluiten voldoe je aan die verplichting.

Waarom is een aansluiting bij sommige beroepsverenigingen zo duur?
De aansluiting is zo duur omdat veel beroepsverenigingen een zwaar ambtelijk apparaat hebben en door zorgverzekeraars verplicht zijn veel controle uit te oefenen op hun therapeuten. Ook dien je als therapeut in veel van deze gevallen bij een overkoepelende organisatie aangesloten te zijn, om van zorgverzekeraars een vergoeding te kunnen krijgen. De Stichting GezondZorg wijkt hierin af, omdat zij geen contracten heeft met zorgverzekeraars en daardoor aanmerkelijk minder kosten hoeft te maken.

Heeft het voordelen als mijn cliënten een vergoeding krijgen van hun zorgverzekeraar?
In veel gevallen lijkt dat wel zo, maar de werkelijkheid is anders. De premie van de basisverzekering stijgt, evenals het eigen risico, elk jaar. Daardoor zijn steeds minder verzekerden nog in staat om de premie voor de aanvullende zorgverzekering te betalen en zeggen deze op. Daardoor krijgen cliënten ook geen vergoeding meer vanuit de aanvullende zorgverzekering voor behandelingen die buiten de basisverzekering vallen.

Hoe hoog zijn de premies en de vergoedingen van de zorgverzekeraar?
De premie van de aanvullende zorgverzekering verschilt per zorgverzekeraar, maar over het algemeen is de premie zo hoog, dat deze hoger blijkt te zijn dan de gemiddelde kosten van 6 behandelingen op jaarbasis. Ook wordt maar een deel van de kosten door de zorgverzekeraar vanuit de aanvullende zorgverzekering vergoed.

Word ik als therapeut serieus genomen als de zorgverzekeraar geen vergoeding geeft?
Je cliënten zullen je over het algemeen serieus nemen als je oog en oor hebt voor hun klachten en je samen met hen probeert deze op te lossen. In de praktijk blijkt dat cliënten eerder kiezen voor een goede behandeling, dan voor het feit dat deze (gedeeltelijk) vergoed wordt. Als GezondZorg Therapeut zullen je cliënten nog meer geneigd zijn je serieus te nemen.

Moet ik als GezondZorg Therapeut ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel?
Elke therapeut op het gebied van de natuurlijke geneeswijzen, coaching en psychologie dient ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel. Vanaf 2013 is een dergelijke inschrijving kosteloos.

Moet ik als GezondZorg Therapeut btw in rekening brengen en moet ik mij melden bij de Belastingdienst?
Elke therapeut op het gebied van de natuurlijke geneeswijzen, coaching en psychologie, dus ook een GezondZorg Therapeut, dient over de kosten van een consult omzetbelasting (btw) te berekenen en aan de Belastingdienst af te dragen. De aanmelding voor de omzetbelasting wordt door de Kamer van Koophandel gedaan. Voor wat betreft de Inkomstenbelasting dien je (wanneer je nog geen aangiften of toeslagen krijgt) jezelf te melden bij de belastingdienst.

Moet ik mij als GezondZorg Therapeut houden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens?
Omdat je als GezondZorg Therapeut over gevoelige cliëntgegevens beschikt, dien je je te houden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). In deze wet staat beschreven hoe je met de gegevens van je cliënten dient om te gaan. Meer daarover kun je lezen op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens.

Kan ik ook aan het GezondZorg Therapeutenportaal deelnemen als ik geen GezondZorg Therapeut ben?
Nee, dat is alleen mogelijk als je door het bestuur geaccepteerd bent als GezondZorg Therapeut en je je bijdrage voor de aansluiting betaald hebt.

Moet ik mij eerst aanmelden om van het GezondZorg Therapeutenportaal gebruik te kunnen maken?
Ja, de eerste keer dien je je aan te melden met het door ons toegekende licentienummer als gebruikersnaam. Na toelating ontvang je per e-mail een bevestiging van goedkeuring. Vanaf dat moment heb je toegang tot het GezondZorg Therapeutenportaal.