De verschillen tussen de Stichting GezondZorg en andere beroepsverenigingen

Er zijn enkele overeenkomsten, maar vooral ook heel wat verschillen tussen wat je als GezondZorg Therapeut mag verwachten ten opzichte van andere beroepsorganisaties:

Geen contracten met zorgverzekeraars
De Stichting GezondZorg heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Over de voor- en nadelen hiervan kun je alles lezen op de speciale informatiepagina over dit onderwerp.

Registratie als GezondZorg Therapeut
Om je als GezondZorg Therapeut te kunnen aansluiten dien je ten minste over een opleiding op mbo-niveau te beschikken. Bij andere therapeutenorganisaties worden vaak (onnodig) hogere opleidingseisen gesteld, doorgaans ten minste op hbo-niveau.

Minimale bijdrage en andere terugkerende kosten
Als GezondZorg Therapeut betaal je slechts € 35,00 voor de toelatingsprocedure en jaarlijks € 95,00 voor je aansluiting. Deze bedragen zijn vrijgesteld van btw. Bij andere therapeutenorganisaties betaal je als lidmaatschapsgeld gemiddeld € 400,00 tot € 600,00 per jaar en daarnaast ook eens zo'n € 100,00 per jaar voor de verplichte aansluiting bij een koepelorganisatie.

Jaarlijkse bij- en nascholing niet verplicht
Er is bij de Stichting GezondZorg geen verplichting tot bij- en nascholing, al is dat wel wenselijk om je kennis op peil te houden. Bij andere therapeutenorganisaties ben je wel verplicht om bij- en na te scholen, wat aanzienlijke extra kosten met zich meebrengt.

Controle van je praktijk en website
Door andere therapeutenorganisaties, de overkoepelende organisaties en de zorgverzekeraars worden regelmatig controles uitgevoerd door je praktijk te bezoeken, controlerende (undercover) cliënten in te schakelen en je website te controleren. Als GezondZorg Therapeut vertrouwen wij er op dat deze - vaak overbodige controles - niet noodzakelijk zijn, reden waarom we je daarmee niet lastig vallen.

Degelijke voorlichting voor het uitoefenen van je praktijk
Door middel van de meerdere malen per jaar verschijnende GezondZorg Nieuwsbrief word je als GezondZorg Therapeut per e-mail op de hoogte gehouden van onder andere zakelijke, wettelijke, fiscale en medische ontwikkelingen die voor het uitoefenen van je praktijk van belang zijn. Deze service wordt door andere beroepsorganisaties niet of nauwelijks aangeboden.

Cliëntenadministratie
Speciaal voor GezondZorg Therapeuten hebben wij een aantal standaardformulieren ontwikkeld, die het uitoefenen van je praktijk vergemakkelijken. Als GezondZorg Therapeut krijg je tevens exclusief een korting op een compleet informatie- en administratieprogramma dat op je computer geïnstalleerd kan worden.

Verzekering beroepsaansprakelijkheid en rechtsbijstand
Als GezondZorg Therapeut kun je je tegen een betaalbare premie tegen beroepsaansprakelijkheid en/of rechtsbijstand verzekeren. Wij raden deze verzekeringen wel aan, maar je bent er niet toe verplicht, iets dat bij sommige andere therapeutenorganisaties wel verplicht is.

Contact met andere GezondZorg Therapeuten
Als GezondZorg Therapeut heb je toegang tot een besloten Therapeutenportaal op internet. Veel therapeutenorganisaties beschikken niet over een dergelijk communicatiekanaal.

Geschilleninstantie/Klachtenfunctionaris
Bij het voldoen aan de eis die de geschilleninstantie voor aansluiting stelt, kun je je als GezondZorg Therapeut op collectieve wijze bij een geschilleninstantie aansluiten.