De doelstellingen van de Stichting GezondZorg

De Stichting GezondZorg is in 1995 opgericht als een onafhankelijke non-profit beroepsorganisatie met als doel de aangesloten GezondZorg Therapeuten daadwerkelijk te ondersteunen bij hun praktijkvoering. De Stichting GezondZorg is geen ‘gewone' beroepsorganisatie, omdat wij vinden dat je als therapeut zelf mag en kan beslissen welke behandeling voor je cli ë nt het beste is. Andere beroepsorganisaties stellen wel behandeleisen, die vooral ingegeven zijn door de voorschriften van zorgverzekeraars en accreditatie-instituten. Een geldverslindende constructie waarvan je als therapeut en cliënt nauwelijks voordeel hebt. Omdat je als GezondZorg Therapeut helemaal vrij bent in je beroepsuitoefening geven de meeste zorgverzekeraars geen vergoeding voor je behandelingen. Meer daarover kun je lezen op de informatiepagina over zorgverzekeraars.

Een belangrijke missie van de Stichting GezondZorg is ook dat een aansluiting voor jou als therapeut betaalbaar is. Betaal je bij een andere beroepsorganisatie al gauw € 400,00 tot € 600,00 per jaar en daarnaast ook eens zo'n € 100,00 voor de verplichte aansluiting bij een koepelorganisatie, als GezondZorg Therapeut ben je vele malen goedkoper uit. De Stichting GezondZorg is dan ook niet aangesloten bij een koepelorganisatie, zoals de RBNG en de SRBAG. Daarnaast kun je als GezondZorg Therapeut gebruik maken van diagnose- en andere formulieren.

Als GezondZorg Therapeut heb je recht op verschillende diensten, zoals:

Voorlichting en adviezen
Als GezondZorg Therapeut heb je bij de Stichting GezondZorg recht op advies op medisch, bedrijfskundig en juridisch gebied. Naast persoonlijk advies op aanvraag ontvang je per e-mail regelmatig de GezondZorg Nieuwsbrief met relevante actuele informatie voor je praktijkvoering.

Hulpmiddelen ten behoeve van de cliëntenadministratie
Als GezondZorg Therapeut kun je gebruik maken van een aantal speciaal daarvoor ontwikkelde standaardformulieren, die het samenstellen van medische dossiers vergemakkelijken. Behalve een formulier ten behoeve van de intake van je cliënt kun je als GezondZorg Therapeut vrij beschikken over een uitgebreid anamneseformulier voor holistische geneeswijzen, en over formulieren voor Bach-remedies en reflexzonetherapie. Ook formulieren voor het opvragen van cliëntgegevens bij derden en cliëntenfolders zijn voorhanden.

Herkenbaarheid van GezondZorg Therapeuten
Om voor de cliënt duidelijk herkenbaar te zijn verstrekt de Stichting GezondZorg je als GezondZorg Therapeut een persoonlijke - en genummerde - licentie, die duidelijk maakt dat je voldoet aan de gestelde eisen van vakbekwaamheid en een beroepstitel bezit. Tevens bestaat de mogelijkheid om tegen een eenmalige vergoeding in het bezit te komen van een muurschild.

Korting op het therapeuten computerprogramma
Als GezondZorg Therapeut krijg je exclusief een korting op een compleet informatie- en administratie computerprogramma voor je praktijk, waarmee je ook cliëntengegevens, een afsprakenagenda, declaraties, je boekhouding, belastingaangiften kunt verzorgen, de gegevens van nagenoeg alle natuurlijke geneesmiddelen terug kunt vinden en recepten en adviezen kunt uitprinten.

Degelijke voorlichting voor het uitoefenen van je praktijk
Het uitoefenen van een praktijk is niet gemakkelijk. Je krijgt te maken met de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst, veranderingen in de wetgeving en andere voor jou belangrijke zaken. In de GezondZorg Nieuwsbrief word je als GezondZorg Therapeut hiervan op de hoogte gehouden. Ook marketingfeiten komen aan de orde om daarmee je praktijk te promoten.

Nieuws op het gebied van geneeskunde, coaching en psychologie
Via de GezondZorg Nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van geneeskunde, coaching en psychologie. Ook heb je door middel van links in de Nieuwsbrief toegang tot een aantal belangrijke gepubliceerde artikelen.

Contact met andere GezondZorg Therapeuten
Als GezondZorg Therapeut heb je toegang tot een besloten Therapeutenportaal op internet. Je kunt je op dit Therapeutenportaal aan anderen voorstellen, aan collega's advies vragen over de behandeling van je cliënten, de ervaringen over behandelingen delen, samenwerking zoeken met collega-therapeuten en met elkaar van gedachten wisselen over praktijkproblemen.

Herkenbaarheid als GezondZorg Therapeut
Om voor de cliënt duidelijk herkenbaar te zijn ontvang je als GezondZorg Therapeut jaarlijks een persoonlijke - en genummerde - licentie, die duidelijk maakt dat je voldoet aan de gestelde eisen van vakbekwaamheid en een beroepstitel bezit. Tevens bestaat de mogelijkheid om tegen een eenmalige vergoeding in het bezit te komen van een muurschild.

Jaarlijkse bij- en nascholing
Er is bij de Stichting GezondZorg geen verplichting tot bij- en nascholing, al is het wel wenselijk op de hoogte te blijven van de stand van de wetenschap en je kennis te vergroten. Je mag hier echter zelf over beslissen. Je kunt de bij- en nascholing bij elk bonafide opleidingsinstituut van je keuze volgen. Je kunt ook gebruik maken van de opleidingen van de SORAG-Akademie en daarbij 10% extra korting op het lesgeld krijgen.

Landelijke bekendheidscampagnes
Als GezondZorg Therapeut word je kosteloos op een of meer websites vermeld in een therapeutenlijst. Bij opname in deze therapeutenlijst kunnen bestaande en nieuwe cliënten je praktijk gemakkelijk vinden op basis van je specialisme(n) en je vestigingsplaats.

Vastgestelde beroepscode
Als GezondZorg Therapeut verbind je je aan een vastgestelde beroepscode, die stoelt op de algemene normen van fatsoen en een verantwoorde beroepsuitoefening. Deze beroepscode geeft zowel jezelf als therapeut en de buitenwereld een duidelijk beeld van de regels waaraan je je als GezondZorg Therapeut dient te houden.

Geschillenbeoordeling
Als GezondZorg Therapeut voldoe je aan de wettelijke eisen ten aanzien van je beroepsuitoefening, doordat je via je aansluiting beschikt over een wettelijk verplichte klachtenregeling voor je cliënten. Bij de instelling van het klachtrecht van de Stichting GezondZorg is er rekening mee gehouden dat de rechten en de plichten van zowel de therapeuten als de cliënten met elkaar in evenwicht zijn. De Stichting GezondZorg beschikt over een zelfstandige klachtenregeling en is niet aangesloten bij andere klachten- of tuchtcommissies.

Dienstverlening tegen kostprijs
Als GezondZorg Therapeut ontvang je voor het geringe bedrag van € 95,00 per jaar maximale ondersteuning en service. Bij aanmelden betaal je eenmalig slechts € 35,00 aan registratiekosten. Deze bedragen zijn vrijgesteld van btw. Voor een aantal diensten, zoals het geven van uitgebreide adviezen worden naar rato extra kosten exclusief btw in rekening gebracht. Voor een GezondZorg muurschild betaal je slechts € 34,00.

Mogelijkheden om je aan te sluiten
Om je bij de Stichting GezondZorg als GezondZorg Therapeut aan te kunnen sluiten dien je ten minste te beschikken over een diploma of deeldiploma op het gebied van de natuurgeneeskunde, psychologie of coaching. Anatomie en pathologie/ziekteleer dienen daarbij onderdeel uit te maken van de opleiding. Als er slechts sprake is van een vakopleiding, kan voor wat betreft de kennis van anatomie en ziekteleer volstaan worden met een diploma ziekteleer en anatomie mbo, medische basiskennis hbo of een geldige BIG-registratie.

Aanvragen van een registratie
Je kunt schriftelijk een aanvraag doen om je als GezondZorg Therapeut te laten registreren. Hoe dit in zijn werk gaat kun je lezen op de aanmeldpagina. De aanvraagprocedure is eenvoudig en kan doorgaans per post of via internet behandeld worden. Bij de aanvraag als toelating tot GezondZorg Therapeut verklaar je van onbesproken gedrag te zijn en geen strafblad te hebben. Het registratieformulier stuur je samen met kopieën van de op je opleiding betrekking hebbende diploma's of certificaten, twee pasfoto's en een kopie van je geldige paspoort of identiteitskaart naar het secretariaat van de Stichting GezondZorg. Doorgaans ontvang je binnen 1 maand een beslissing op je aanvraag. Wanneer je je inschrijft doe je dat voor een termijn van ten minste 1 jaar. Daarna kun je de aansluiting schriftelijk aangetekend opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

Verzekering tegen beroepsaansprakelijkheid en rechtsbijstand
Als GezondZorg Therapeut kun je je tegen een betaalbare premie tegen beroepsaansprakelijkheid verzekeren bij een door ons geselecteerde verzekeringmaatschappij. Daarnaast is het ook mogelijk om als GezondZorg therapeut een rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Om gebruik te kunnen maken van de volgens de wet Wkkgz verplichte aansluiting bij een geschilleninstantie ben je als (gezondZorg) therapeut verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Zonder een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is deze per 1 januari 2017 verplichte aansluiting niet mogelijk. De dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering dient tenminste € 25.000,00 te zijn.

Bestuurlijke structuur van de Stichting GezondZorg
De Stichting GezondZorg wordt bijna geheel geleid door vrijwilligers, waardoor het niet altijd mogelijk is het secretariaat permanent te bezetten. Niettemin bestaat er altijd de mogelijkheid om op ons antwoordapparaat of voicemail een boodschap achter te laten. Hoewel onze (on)bereikbaarheid op sommige momenten wellicht een indirect karakter heeft, is er wel sprake van een 24-uurs bewaking. Ook is het secretariaat altijd via e-mail bereikbaar: secretariaat@gezondzorg.nl

Financiële transparantie
Eenmaal per jaar publiceert de Stichting GezondZorg een jaarverslag, waarin alle financiële gegevens zijn opgenomen en je als aangesloten therapeut inzicht hebt in het reilen en zeilen van de organisatie.