De Stichting GezondZorg heeft geen contracten met zorgverzekeraars

De Stichting GezondZorg sluit geen contracten af met zorgverzekeraars, omdat deze verzekeraars naar onze mening onvoldoende kosten vergoeden aan je cliënten en steeds zwaardere eisen stellen aan je therapeutschap. Deze eisen hebben niet of nauwelijks iets met de kwaliteit van je werk als therapeut te maken, maar zijn meer op economische gronden gebaseerd. Ook zorgverzekeraars willen graag winst maken, maar dat mag niet ten koste gaan van cliënten en therapeuten. Als aangesloten GezondZorg Therapeut kunnen je cliënten dus geen consulten of behandelingen declareren bij hun aanvullende zorgverzekeraar.

Door de jaarlijkse sterke stijging van de premie van de basisverzekering en het eigen risico, zeggen steeds meer verzekerden hun aanvullende zorgverzekering op. Ook deze aanvullende zorgverzekering wordt steeds duurder en daardoor onbetaalbaar voor veel mensen. Het is nu juist de aanvullende zorgverzekering waaruit (meestal slechts een deel) de behandelingen die wordt toepast, worden betaald. De jaarpremie die je cliënt voor een aanvullende zorgverzekering moet betalen is vaak meer dan wat je per jaar bij zes behandelingen aan hem of haar in rekening brengt. Voor de cliënt is het daarom al snel duidelijk dat een aanvullende zorgverzekering in veel gevallen weinig te bieden heeft.

De Stichting GezondZorg is dus een echte beroepsorganisatie voor vrij gevestigde therapeuten, die zich niet de wet willen laten voorschrijven door zorgverzekeraars. Overigens zijn er enkele zorgverzekeraars die incidenteel consulten toch vergoeden vanuit hun aanvullingsfonds.